UKÁZKOVÉ PROGRAMY PRO PNEUMATICKOU OSU.

1.alokacni_list.xls

2.instrukcni_sada.xls

Předpokládáme znalosti zásad tvorby projektů, tvora position listu, kalibrace, kompilace, download v prostředí  WINPISA.

Position list je třeba brát v úvahu jenom orientačně. Přesné nastavení až před vlasní úlohou !

Por.č. Název programu       Stručný popis programu

1.

presun_xy.txt přesun xy , vykreslení pracovní plochy
2. chapadlo.txt pohyb chapadla  bez obrobku
3. obrobek.txt přemístění obrobku, pohyb xy
4. show.txt ukázka přemísování kotoučů; L1.txt a L3.txt - podprogramy pro ovládání chapadla
5. cidla.txt testování funkce čidel