Pneumatická osa

obrázek osy :-)

Práce v prostředí WinPISA

Optimailzace parametrů osy

Technické výkresy