SCADA / HMI, vizualizace

Problematice vizualiazce průmyslových procesů a rozhraní člověk / stroj, respkektive SCADA/HIMse věnují předměty vyučované v laboraoři 109:
  • PAV - Programovatelné automaty a vizualizace (2034).
  • a:
  • PPRV - Programování pro průmyslové řízení a vizualizace (1095)
  • a do této kategorie patří i projekt Ústavu přístrojové a řídicí techniky v rámci předmětu UAMM. Studijní podklady najdete především pod předmětem PPRV.
    A jejich ekvivalenty v anglickém jazyce:
  • PAV - PLC and visualisation (2034).