Programovatelné automaty a vizualizace

Zkratka předmětu: PAV
Kód předmětu: 237 2034
Vyučující: Ing. Marie Martinásková, Ph.D., Mgr. Ing. Jakub Jura, Ph.D.

Požadavky k zápočtu

Účast na cvičeních a vypracování a obhájení semestrálního projektu podle pokynů vyučujícího.
Náhrada jedné absence možná po dohodě s vyučujícím.

Požadavky ke zkoušce

Tematicke okruhy ke zkousce

Podklady ke studiu

Software

 • Vizualitační SW Reliance
 • Vizualitační SW Intouch
 • Vizualitační SW CodeSys
 • Podklady ke cvičením

  Zadání laboratorních úloh,
  Nastavení operátorského panelu TD 200,
  Nastavení operátorského panelu TD 200,
  Distribuovaný řídicí systém s PLC TECO,
  Distribuovaný řídicí systém s PLC Siemens.

  Historická zadání projektů

  Zadání projektu, Příklad - kotelna, Simulace - kotelna.