Prostředky automatického řízení (3)

Popis předmětu: PAŘ pro navazující magisterské studium.
Zkratka předmětu: PAŘ
Kód předmětu: 237 1509
Vyučující: Ing. Marie Martinásková, Ph.D., Ing. Miroslav Žilka CSc.
Poznámka: Tato stránka se týká jen první části předmětu. Informace o druhé části jsou na http://elektro.fs.cvut.cz/ZS/PAR

Požadavky k zápočtu

Absolvování všech praktických cvičení, zpracování jedné semestrální práce z oblasti návrhu pneumatických řídicích systémů se simulačním a praktickým ověřením a jedné semestrální práce rešeršního charakteru z oblasti inteligentních pneumatických systémů, závěrečný test.
Náhrada jedné absence možná po dohodě s vyučujícím.

Požadavky ke zkoušce

Aktivní znalost obsahu přednášek a cvičení. Návrh sekvenčního algoritmu v prostředí FST a CoDeSys.
Okruhy ke zkoušce

Podklady ke studiu

Obsah cvičení PAŘ - oborové studium - LS
Poznatky z cvičení
Vzory příkladů

Literatura

  1. FESTO DIDACTIC. Úvod do pneumatiky: učebnice FESTO Didactic : určeno pro stud. postgrad. studia fak. strojní. 1. vyd. Trans. Pavel Beneš & Antonín Mykiska. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1989, 197 s. ISBN 80-01-00042.
  2. BENEŠ, Pavel. Pneumatická ovládání: doplňkové skriptum : určeno pro stud. fak. strojní. 1. vyd. Praha: ČVUT, 1991, 94 s. ISBN 80-010-0692-1.
  3. Beneš, P., Chlebný, J., Langer J., Martinásková, M., Voráček, R. Automatizace a automatizační technika, díl 3: Prostředky automatizační techniky, Bratislava: Computer Press, 2000.
  4. Kolář, V., Vinopal, ST. Hydraulika průmyslových armatur, Praha: SNTL, 1963
  5. FESTO DIDACTIC. Úvod do elektropneumatiky: učebnice FESTO Didactic : určeno pro stud. postgrad. studia fak. strojní. 1. vyd. Trans. Štefan Faturík & Luboš Kraushopf. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1989, 144 s. ISBN 80-01-00066-4.
  6. Früh, K. F., Maier, U., Schaudel, D. Handbuch der Prozess-automatisierung: Proz

Zadání projektu