Návody k některým cvičením

1. Opakování html, styly

2. Základy Javascriptu; Javascript pro kontrolu obsahu formuláře před odesláním, změna obsahu obrázku, ukázka: semafor.

Pro ty, kteří pracují v poznámkovém bloku, doporučuji stáhnout například soubor ukázka1a z 1. cvičení.

3. cvičení - x. php - ukázka použití php bez databází a bez formulářů.

4. Úvod do php. Navázání php na formulář.

5. Výpis obsahu obecného formuláře.

Touto dobou byste již měli pracovat na aplikaci, tj. navhovat obsah SQL tabulek. Přikládám mé zkušenosti s vytvářením tabulek na WebZdarma.

6. SQL: Odkaz na dokument z předmětu 2371079 DZS.

7. Výpis obsahu tabulky vytvořené v SQL.

8. Předávání dat mezi formuláři.

9. Zápis do tabulky v SQL - vytvoření příkazu INSERT na základě údajů formuláře.

10. Obrázek získaný jako php skript.

11. Počítadlo v php jako grafický obrázek s databází přístupů v SQL.

12. upload. php - ukázka upload souboru a resize obrázku (nedokončeno).

13. Odesílání pošty ze serveru webzdarma.

14. Vazby server-server - načtení a analýza stránky z jiného serveru, teplomer.htm.

Jen na anglických stránkách: example: User registration.

15. Připojení LED k paralelnímu portu (kdyby semestr náhodou neměl 15 týdnů, můžete si to přečíst sami).

Důležité: některým překladačům php může ještě stále vadit zakončení řádek, obvyklé ve Windows.
Za dřevních dob, když ještě počítače neměly obrazovky, vstupem býval dálnopis a výstupem přinejlepším nějaká elektrická verze psacího stroje, se řádky zakončovaly nadvakrát - nejprve příkazem návrat vozíku na levou stranu papíru (CR, 0Dh, tedy 13 decimálně), a pak ještě příkazem k pootočení válce (LF, 0Ah, 10 decimálně). Tento způsob má dlouholetou tradici a v prostředí MS Windows zůstává (i když například program MS Write na něm netrvá). Při vytváření Unixu jeho autoři (AT&T?) dospěli k závěru, že jeden z těch znaků je zbytečný. Protože samotné CR se používalo pro tučný tisk (3x totéž a díky návratu vozíku přes sebe), zůstali u LF.

Komentáře:

1. php pracuje pouze na straně serveru, kdežto Javascript pouze na straně klienta, a jedině tam mohou ukládat data. php program by logicky měl ukládat do souborů, ale to je mimořádné bezpečnostní riziko, proto se data zpravidla ukládají do SQL databáze (nejběžnější je MySQL). Na straně klienta by se používaly Cookies (které má stránka k dispozici, kdykoli je znovu zobrazena - ukládají se lokálně do adresáře).

Ačkoli se zdá, že programování na straně klienta je mnohem jednodušší, např. v učebnách 308 i CPS se ukazuje, že mnohé funkce, které by byly třeba v Javascriptu, jsou zakázány či omezeny tak, že se provádí chybně. Pokud už nějaký php program na daném serveru úspěšně pracuje, mohou jej naproti tomu používat všichni klienti bez podobných problémů.

2. Program nvu mi přechroustal češtinu - to by nevadilo, ale po jeho zásahu se mi písmenko "š" zobrazuje chybně. Vracím se k Frontpage Express. Jedním ze zkušenějších studentů nám byl doporučen program Eclipse. Tedy doufám, že ten odkaz je správně, nezkoušel jsem ho. Frontpage Express je k použití na našem serveru (ve 308).

3. pspad je v učebně 308 v adresáři J:\PUB\PSPAD . Doporučuji jej ale překopírovat na plochu (nevyžaduje instalování do Windows), nebo si do nějakého adresáře rozbalte pspad.zip. Ale asi je lepší mít novou verzi (zde ji vyměním po ověření, že nepotřebuje instalovat; nová verze například přímo pracuje se soubory přes ftp protokol).

---------------------------

Internet je plný ukázek php. Například zde je stručný návod, jak vytvořit pdf dokument v php.

Český překlad php manuálu: například http://students.kiv.zcu.cz/doc/php5/manual/cs/index.html, http://www.phpbuilder.com/manual2/manual/cs/, http://jonatan.spse.pilsedu.cz/doc/php-man/index.html .

 

Sborník konference Nové metody a postupy:

 

Sepsal: hlavac@fs.cvut.cz