Čtvrté cvičení - Vědeckotechnické výpočty a vizualizace

Zadání:

 1. Nakreslete funkční závislost veličiny γ na úhlu φ zadanou funkci y(φ) = sin(φ)
  1. Nakreslete funkci y(φ) = sin(φ)
   na intervalu 0 < φ < 4π červeně tečkovaně pomocí  plot(f, ... )
  2. Pro každou hodnotu y(φ) spočítejte na stejném intervalu novou veličinu
   f(φ) = sin(y( φ ) ) + 3(y( φ ))2 − 1,
  3. V grafu popište osy a vložte i vlastní titulek grafu
  4. Nakreslete 3D graf funkce
   f(x, y) = (x2 + 3y2) e1−x2y2
   pro −5 < x < 5 a −5 < y < 5
   použitím funkce  plot3d(f, ... ).
  5. Připravte funkci s volitelnými parametry a, b, c:
   f(x, y) → ce( −(xa)2 −(yb)2)
   Zobrazte ji v jediném 3D grafu pro následující parametry a, b, c:
   F = [ f(2, 3, 1) ; f(2, −3, 2) ; f(0, −2, −2) ; f(−2, 1, 3) ]
  6. Spočítejte totální diferenciál funkce
   f(x, y) = x2 + 3y2 e1−x2y2
 2. Pomocí maticových výpočtů vyřešte následující soustavu tří rovnic o třech neznámých:
  (2)5x3y+z=54x+3y+2z=96x7y+3z=3
 3. Výsledek zkontrolujte.

 4. Vyřešte limitu funkce zadanou vyučujícím na tabuli. Pro inspiraci si stáhněte soubor Maple_Tutorial.mws (verze v pdf pro Adobe Acrobat: Maple_Tutorial.pdf).

V letním semestru si můžete zapsat kurz Matlabu, nebo výuku programování v Pythonu, kde si vyzkoušíte i řízení různých zařízení (robůtků a laboratorních experimentů) počítačem.
Způsob psaní matematických vzorců v html učíme v kurzu Programování pro web, výuka probíhá v letním semestru společně s anglickou skupinou. Každá ze tří základních metod má své výhody i nevýhody.