Aktuálně vyučujeme předměty:

Java (algoritmy.net, https://www.programming-algorithms.net/ )

    , společně s OOP v magisterském studiu, a

Algoritmy pro inženýrskou informatiku (kniha: Jeff Ericson, Algorithms). Tento nový předmět nemá mnoho společného s původním AII, vlastně navazuje tam, kde "staré" AII končilo. Ostatně také je až v magisterském studiu po OOP.

 

Původní stránky zrušeného předmětu (jen na ukázku):

Pro vývoj sw v Pascalu doporučuji Lazarus (open-source náhrada za Delphi; základní chování je stejné, v mnoha směrech jsou možnosti větší, něco naopak chybí - například tcp/ip je úplné jen pod Linuxem). Můžete si jej zinstalovat pod MS Windows i pod Linuxem (pak překládá pro Linux), dále je pod Linuxem dostupná verze, překládající pro Android. Open source Pascal programming IDE.

Platforms

http://wiki.freepascal.org/Projects_using_Lazarus.

Přednášky

Zde je nezkomprimovaná a zde zkomprimovaná verze přednášek.

V letech 2013/14 a 2014/15 bylo možné si vybrat mezi programovacím jazykem Java (Sun Microsystems) a práci v Delphi (Pascal). Zde jsem připravil pohled z hlediska programátora pracujícího v Javě a programátora zvyklého na Pascal. Po přečtení prvního textu nebo i bez něj studenti zvolili Javu (druhý je moc dlouhý na čtení - v prvním zas není jediná věta pravdivá, tedy vždy až na poslední bod :-).

Cvičení

Zde jsou původní návody cvičení předmětu Algoritmy pro inženýrskou informatiku. Pro práci v Delphi je třeba se naučit programovat v Pascalu; na cvičeních AII se učí Pascal a používání Delphi současně. Pokud by někdo měl zájem o internetovou učebnici Pascalu, zkuste například stránky maturita.cz, nebo stránky na serveru MojeŠkola.cz (pro základní školy). Pokud zvládáte číst anglicky psané texty, můžete se o práci v Delphi poučit v textu Essential Delphi od Marco Cantu (zde jsou i další zajímavé texty). Zajímavou učebnici na Internetu vytořil Neil Moffatt. Z roku 2006 pochází učebnice klasického Pascalu, odvolávající se na Turbo Pascal 5.5 (z roku 1988?) - hezká, ale není to Delphi.

Doporučená literatura dle přednášek (pro oba předměty, i OOP)
Pro výuku Pascalu je vhodná jakákoliv učebnice, na kterou narazíte (ve skriptárně jich je průběžně několik pro FEL, ale vhodné jsou i stredoškolské učebnice apod.). Pro algoritmy je předepsaná učebnice Wirth, N.: Algoritmy a struktúry dat, ALFA, Bratislava 1981. Ideální, ale drahá a anglická je Cormen, Leiserson, Rivest, Stein: Introduction to Algorithms (je to standardní učebnice US vysokých škol, existuje asi ve 30 různých vydáních). Jako učebnice Delphi jsou vynikající knihy od Marko Cantú: Mastering Delphi 1...7, jejich české překlady jsou Mistrovství v Delphi. Pozor na Mistrovství v Delphi 5; pod tímto názvem vyšlo v češtině něco jiného (není to moc dobré).
http://www.delphibasics.co.uk/ ; http://delphi.about.com/ ; Umíme to s Delphi na živě.cz ; ABC Delphi

Následující texty jsou vázány na jednotlivá cvičení:

Zkoušíme, zda to lze spustit
Help již není, co (v Turbo Pascalu) bývával. Zkuste nápovědu hledat na internetu - například serveru About.com nebo Delphibasics.co.uk. Například strukturu TDateTime zjistíme tímto dotazem a dále "see also" nebo "related articles", nebo tímto dotazem (v tomto případě je ten druhý méně užitečný, neboť obsahuje méně příbuzných funkcí, i když je přehledněji zpracován).

První program

Číselné proměnné

Podmíněný příkaz. Timer.

Pole, cyklus, konstanty (i typované)

Texty, opendialog, a ...

Cykly, náhodné proměnné, třídění (qsort).

Druhé okno programu, další komponenty.

OnMouseMove, Canvas.

Canvas - psaní textů, obdélníky, graf funkce.

Graf funkce sinus - krok po kroku. Vynesení hodnot do grafu (připravujeme).

Tisk z programů v Delphi.

Dynamické datové struktury. Úspora místa (ukázka), zásobník, fronta, řetěz.

Dynamické datové struktury, strom - zatím nabízím odkaz.

Kromě stromů chybí: ladění programů; procedury a funkce; samostatné práce.

ukázka: oop + soubory pro Delphi 4.

Konkurence:

VŠB Ostrava,

Odkazovník: Delphi reference, různé hezké ukázky kódu