Řízení programovatelnými automaty

Zkratka předmětu: ŘPA
Kód předmětu: 237 1126
Vyučující: Mgr. Ing. Jakub Jura, Ph.D.

Požadavky k zápočtu

Účast na cvičeních a vypracování a obhájení semestrálního projektu podle pokynů vyučujícího.
Náhrada jedné absence možná po dohodě s vyučujícím.

Zadání projektů

Společná část zadání .docx
Úloha A .docx
Úloha B .docx
Úloha C .docx
Úloha D .docx
Úloha E .docx

Požadavky ke zkoušce

Tematicke okruhy ke zkousce

Podklady ke studiu

Algoritmus: mazající se taktovací řetězec
Otázky k procvičení

Literatura

  1. Martinásková, Marie; Šmejkal, Ladislav. Řízení programovatelnými automaty. Praha, Vydavatelství ČVUT 1998.
  2. Martinásková, Marie; Šmejkal, Ladislav. Řízení programovatelnými automaty II. Praha, Vydavatelství ČVUT 2000.
  3. Martinásková, Marie; Šmejkal, Ladislav. Řízení programovatelnými automaty III. Praha, Vydavatelství ČVUT 2003.
  4. Šmejkal, Ladislav; Martinásková, Marie. PLC a automatizace. 1. díl, Základní pojmy, úvod do programování. Praha, BEN - technická literatura, 1999.

Software

Výpovojová prostředí automaty:
  1. Step 7 MicroWin
  2. WinCC Flexible

Pracovní podklady studentů

Nastavení komunikace STEP 7 s PLC S7 200 pomocí ETHERNETU
Nastavení komunikace STEP 7 s PLC S7 200 pomocí RS 232
Kompilace projektu v prostředí STEP 7 s PLC S7 200
Nastavení OPC serveru pro S7 200 (Bouda & Bruk)