Programové systémy automatického řízení

Zkratka předmětu: PSAŘ
Kód předmětu: 237 1132
Vyučující: Ing. Marie Martinásková, Ph.D.

Požadavky k zápočtu

Účast na cvičeních a vypracování a obhájení semestrálního projektu podle pokynů vyučujícího.
Náhrada jedné absence možná po dohodě s vyučujícím.

Požadavky ke zkoušce

Tematicke okruhy ke zkousce

Přednášky

Konečné automaty
Plynový hořák
Reakční nádrž
Petriho sítě
Nejmenší řídicí systémy
Programovací jazyky pro PLC
Vznik a vývoj PLC

Cvičení

Témata cvičení

Literatura

Odkazy