Projekt I

Zkratka předmětu: PRO I
Kód předmětu: 237 3111
Vyučující: Ing. Marie Martinásková, Ph.D., Ing. Pavel Trnka

Požadavky k zápočtu

Účast na cvičeních a vypracování a obhájení projektu podle pokynů vyučujícího.
Náhrada jedné absence možná po dohodě s vyučujícím.

Podklady ke studiu

Literatura

Zadání projektu