Project

Poznámka: V lab 109 je vyučována první část
Zkratka předmětu: PRO
Kód předmětu: 237 3712
Vyučující: Prof. Ing. Jiří Bíla, CSc. (Ing. Ivo Bukovský, Ph.D.), Ing. Marie Martinásková, Ph.D.

Požadavky k zápočtu

Účast na cvičeních a vypracování a obhájení projektu podle pokynů vyučujícího.
Náhrada jedné absence možná po dohodě s vyučujícím.

Podklady ke studiu

Literatura

Zadání projektu