Prostředky automatického řízení I (mimo)

Popis předmětu: PAŘ pro neoborové studenty.
Zkratka předmětu: PAŘ I
Kód předmětu: 237 1519
Vyučující: Ing. Marie Martinásková, Ph.D., Ing. Miroslav Žilka CSc.
Poznámka: Tato stránka se týká jen první části předmětu. Informace o druhé části jsou na http://elektro.fs.cvut.cz/ZS/PAR

Požadavky k zápočtu

Požadavky ke zkoušce

Okruhy požadavků ke zkoušce PAŘ I

Podklady ke studiu

Obsah cvičení PAŘ I - mimoobor
Seznam uloh pro cviceni na zakladni pneumatiku.docx

Literatura

  1. FESTO DIDACTIC. Úvod do pneumatiky: učebnice FESTO Didactic : určeno pro stud. postgrad. studia fak. strojní. 1. vyd. Trans. Pavel Beneš & Antonín Mykiska. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1989, 197 s. ISBN 80-01-00042.
  2. BENEŠ, Pavel. Pneumatická ovládání: doplňkové skriptum : určeno pro stud. fak. strojní. 1. vyd. Praha: ČVUT, 1991, 94 s. ISBN 80-010-0692-1.
  3. SCHMID, Dietmar et. al. Rízení a regulace pro strojírenství a mechatroniku. 1. vyd. Praha: SOBOTÁLES , 2005, ISBN 80-86706-10-9.
  4. Beneš, P., Chlebný, J., Langer J., Martinásková, M., Voráček, R. Automatizace a automatizační technika, díl 3: Prostředky automatizační techniky, Bratislava: Computer Press, 2000.
  5. Kolář, V., Vinopal, ST. Hydraulika průmyslových armatur, Praha: SNTL, 1963
  6. FESTO DIDACTIC. Úvod do elektropneumatiky: učebnice FESTO Didactic : určeno pro stud. postgrad. studia fak. strojní. 1. vyd. Trans. Štefan Faturík & Luboš Kraushopf. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1989, 144 s. ISBN 80-01-00066-4.
  7. Früh, K. F., Maier, U., Schaudel, D. Handbuch der Prozess-automatisierung: Proz

Zadání referátu

Zadání referátu pro PAŘ I - mimoobor