Prostředky automatického řízení

Problematice prostředků automatického řízení se věnují tři vyučovací předměty. Skládají se z pneumatické (a hydraulické) a elektrotechnické části. Informace k druhé části předmětu se nacházejí na: http://elektro.fs.cvut.cz/ZS/PAR. V laboratoři 109 je vyučována jejich první část>:

  • PAŘ (1) - Prostředky automatického řízení (1524) pro bakaláře IAT (zimní semestr).
  • PAŘ I (mimo) - Prostředky automatického řízení (1519, oficielně PAŘ I) pro neoborové navazující magisterské studenty (zimní semestr).
  • PAŘ I (2 obor) - Prostředky automatického řízení (1519, oficielně PAŘ I) pro oborové navazující magisterské studenty PŘT(zimní semestr).
  • PAŘ (3) - Prostředky automatického řízení (1509) pro oborové navazující magisterské studenty PŘT(letní semestr).

  • A jejich ekvivalent v anglickém jazyce je:
  • MAC - Means of Automatic Control (1519)