Programovatelné automaty

Problematice programovatelných automatů (Programmable Logic Controler - PLC) se věnují předměty vyučované v laboraoři 109:
  • ŘPA - Řízení programovatelnými automaty (1126)
  • a na něj navazující:
  • PAV - Programovatelné automaty a vizualizace (2034).

  • A jejich ekvivalenty v anglickém jazyce:
  • PCA - Programmable Controlers (1060)
  • a na něj navazující:
  • PAV - PLC and visualisation (2034).

  • Do roku 2011/2012 je vyčován předmět:
  • PSAŘ - Programovatelné systémy automatického řízení (1132).